Saulės Pieva Fotografija duomenų privatumo politika

Ši duomenų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis Saulės Pieva Fotografija (toliau – Fotografės) teikiamomis paslaugomis.

Fotografės gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Fotografės  tvarko asmens duomenis vadovaudamasis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Fotografių teikiamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia duomenų subjektas, kai naudojasi fotografių paslaugomis, lankosi interneto svetainėje ir/ar registruojasi fotosesijoms.

Duomenys tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams. Siekiant užtikrinti prašomos informacijos suteikimą, paslaugų suteikimą pagal prašymą ir gavus duomenų subjekto sutikimą.

Prieigą prie Fotografių tvarkomų asmens duomenų turi Fotografės ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms suteikti (vizažistai, kurjeriai ir pan.).

Registruojantis į fotosesiją, jūsų pateikti duomenys yra naudojami tik tam, kad galėtume įvykdyti užsakymą. Be Jūsų leidimo šie duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams, nebus perduodami ar parduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (paslaugos užsakovo), kuris juos pateikia naudodamasis Fotografių teikiamomis paslaugomis ar lankydamasis interneto svetainėje ir/ar socialiniuose tinkluose.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Nors asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų Fotografėms, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti jam suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymas fotografijos paslaugų teikimo tikslu

Užsakovo asmens duomenys (konkrečiai vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas) saugomi 5 metus nuo duomenų pateikimo dienos. Suėjus šiam terminui, asmens duomenys sunaikinami.

Fotosesijos metu padarytos nuotraukos ir vaizdo įrašai bei jų dalys gali būti viešinami Fotografių  Facebook paskyroje, Instagram paskyroje, internetiniame puslapyje, taip pat kituose soc. tinkluose, reklamos ar informacijos sklaidos priemonėse.

Fotosesijos nuotraukos ir vaizdo įrašai yra daromi remiantis sąlyga, kuria siekiama įvykdyti susitarimą dėl paslaugos, kurio šalis yra duomenų subjektas bei mūsų teisėtu interesu šią medžiagą naudoti įskaitant, bet neapsiribojant prezentaciniams, reklamos, socialinės žiniasklaidos tinkluose bei meniniams tikslams įgyvendinti. Remiantis ADTAĮ 4 str. įtvirtinamos išimtys tiems atvejams, kai asmens duomenys tvarkomi siekiant įgyvendinti saviraiškos ir informacijos laisvę:

Kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos arba akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais, netaikomi Reglamento (ES) 2016/679 8, 12–23, 25, 30, 33–39, 41–50, 88–91 straipsniai.

Šiuo tikslu mes galime tvarkyti jūsų nuotraukas, padarytas paslaugos teikimo metu. Šie duomenys bus tvarkomi jūsų sutikimo pagrindu (renkantis fotosesiją su nuolaida ir sutikus viešinti nuotraukas).  Įsigijus paslaugą su nuolaida (kai leidžiama publikuoti fotosesijos rezultatą aukščiau įvardintais tikslais) ir atšaukus sutikimą, Fotografėms turi būti sumokėta pilna paslaugos kaina.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai bus saugomi 10 metų nuo jų padarymo momento.

Slapukai

Siekiant užtikrinti kokybišką ir spartų naršymą Fotografių internetiniame tinklalapyje, yra naudojami slapukai. Slapukai – tai tekstiniai failai, kuriuose yra nedaug informacijos, siunčiamos į naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai lankotės interneto svetainėje. Kiekvieną kartą Jums lankantis toje pačioje interneto svetainėje, slapukai vėl siunčia informaciją į šią svetainę. Slapukų pagalba Jūsų duomenys yra renkami sutikimo pagrindu, išskyrus griežtai privalomus slapukus.

Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną.

Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame aukščiau nurodytomis priemonėmis, mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Duomenų apsauga

Fotografės duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Fotografės imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Duomenų subjektų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  1. prašyti, kad Fotografės leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, skaitmeniniu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  4. teisę atšaukti sutikimą;
  5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Fotografes šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Kontaktinė informacija

Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos galite kreiptis Jums patogiu būdu nurodytais kontaktais:

Saulės Pieva Fotografija

El. pašto adresas: info@saules-pieva.lt

Telefono nr.: +37065237745, +37061004065